De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijk maken

Programma

Het streven van programma e-health is om de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper te maken met behulp van bewezen e-health toepassingen. Hierbij werken de universitair medische centra nauw met elkaar samen én met partijen buiten de umc's. 

In de periode van 2016-2018 is er een uitgebreid kennisnetwerk opgezeten zijn er diverse e-health toepassingen geëvalueerd.  De umc’s hebben daarbij één gezamenlijke visie op e-health opgeleverd. De producten en wetenschappelijke publicaties zijn terug te vinden in de e-health toolkit.

De periode van 2019-2022 bouwt voort op bovengenoemde resultaten en inzichten. Daarbij ligt de focus op implementatie en opschaling van bewezen e-health toepassingen. De NFU visie op e-health vormt hierbij een leidraad. Een belangrijke voorwaarde is dat umc’s succesvolle e-health toepassingen overnemen van andere umc’s of van externe partners. Een aantal e-health toepassingen worden binnen alle umc’s geïmplementeerd. Dat zullen er tenminste vier zijn. De ervaringen die tijdens de implementatie en opschalingstrajecten worden opgedaan, worden breed gedeeld. Tot slot stimuleert het programma de samenwerking met instellingen en partners in de regio.

 

Voor meer informatie: www.nfu-ehealth.nl en www.citrienfonds.nl


Afdrukken
 

Het programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

e-Health
dr. Debora van Dam
Programma manager AMC
E d.vandam@amc.uva.nl

e-Health
prof. dr. drs. Marlies Schijven
Programmaleider AMC
E m.p.schijven@amc.uva.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020