De beste zorg is soms ook minder zorg

Programma

De beste zorg is soms ook minder zorg. Het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Dat is het gezamenlijk streven van de acht umc’s en tientallen ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartsenpraktijken en andere samenwerkingspartners. 

Passende zorg voor de patiënt en meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Het programma helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een handeling juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt. Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor die patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg.

Meer informatie: www.doenoflaten.nl en www.citrienfonds.nl


Afdrukken
 

Het programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Doen of laten
dr. S. van Dulmen
Projectcoördinator Radboudumc
simone.vandulmen@radboudmc.nl

Website Doen of laten
www.doenoflaten.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020