TRF portal

TRF portal
De acht umc’s staan dag en nacht klaar voor de patiënt met een aandoening die met de bestaande kennis niet direct te verhelpen of te verlichten is. Diagnose, behandeling en zorg voor deze topreferente patiënt is geconcentreerd in de umc’s. Samen met de professional gaat de patiënt op zoek naar wat er aan de hand is, of er nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen zijn waarvoor hij of zij in aanmerking komt en wat die betekenen. Topreferente zorg biedt de ‘last resort’ patiënt zoveel mogelijk perspectief en innoveert en ontwikkelt de zorg van de toekomst samen met de patiënt.

In de TRF portal vinden patiënt, huisarts en andere zorgprofessionals in welk umc zij terecht kunnen voor topreferente zorg. In de TRF portal kan worden gezocht op trefwoord, specialisme, ziektecategorie en umc. Via een weblink naar de afdeling van het betreffend umc is nadere informatie over de topreferente zorgfunctie te vinden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen umc’s met een topreferente zorgfunctie, waar de patiënt zorg krijgt naar de nieuwste inzichten, en umc’s met een TRF-expertisecentrum, dat ook een functie als kenniscentrum heeft. Deze laatste centra fungeren als vraagbaak en er wordt leiding gegeven aan wetenschappelijk onderzoek naar betreffende aandoening. Onderliggende criteria zijn door de gezamenlijke umc’s opgesteld, advies van het Platform Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen over het gebruikersgemak is in de bouw van de portal meegenomen. De umc’s sluiten met de nieuwe portal aan bij de wens van de Minister van VWS de vindbaarheid van betrouwbare informatie voor de patiënt te verbeteren.

Topreferente zorg vormt de optimale combinatie van zorg, onderzoek en onderwijs. Meer informatie over topreferente zorg, de topreferente zorgfunctie, de expertisecentra en de definiëring van deze termen vindt u op de TRF portal.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020