Oncologische zorg

De beste zorg bieden aan patiënten met kanker op de daarvoor aangewezen plek – dat willen de umc’s en het NKI-AVL. Wat de beste zorg is en wat de aangewezen plek is, is aan verandering onderhevig.

Het aantal patiënten met kanker stijgt en blijft stijgen. De behandelingen worden complexer en zijn steeds meer afgestemd op individuele patiënten. Er zijn steeds meer verschillende specialisten betrokken bij behandelingen. Ook genezen steeds meer mensen van kanker; zij hebben vervolgens nazorg nodig. De zorg voor kankerpatiënten is dus succesvol, maar ook complex, hooggespecialiseerd en duur. Dat vraagt om een andere organisatie van deze zorg.

Voor die nieuwe organisatie volgen de umc’s en het NKI-AVL het Amerikaanse voorbeeld van Comprehensive Care Centers: sterk gespecialiseerde centra voor oncologische zorg die met andere relevante zorgpartijen samenwerken. In de Nederlandse variant vormen de umc’s samen met algemene ziekenhuizen regionale comprehensivecare-netwerken. De netwerken zorgen voor regie op de samenwerking in diagnostiek en behandeling, en op de contacten met verzekeraars en overheid. De umc’s en het NKI-AVL voorzien de netwerken van specialistische kennis voor optimale diagnostiek en behandeling, en van een sterke infrastructuur voor onderzoek en innovatie. De zorgprofessionals in een netwerk werken samen rond verschillende diagnosegroepen, aan de hand van afgesproken protocollen. Zo wordt de zorg voor patiënten met specifieke vormen van kanker geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Kankerpatiënten kunnen dan niet meer overal terecht voor de zorg die ze nodig hebben, maar ze krijgen wel de best mogelijke zorg.

In de comprehensivecare-netwerken worden preventieprogramma’s, onderzoek en innovatie, ontwikkeling van nieuwe behandelingen, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg in samenhang georganiseerd, waardoor ze elkaar versterken. De umc’s en NKI-AVL zijn als wetenschappelijke kennisinstituten bij uitstek in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar zorg en opleiding en op die manier innovaties in de zorg te realiseren. In elke regio is of wordt zo’n netwerk opgezet, met als uiteindelijk doel: betere behandelresultaten, en meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Visie van de umc’s en NKI-AVL op toekomstige zorg voor kankerpatiënten, Naar gespecialiseerde netwerken, niet alles meer overal.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020