Citrienfonds

Citrienfonds
Juiste zorg, juiste informatie, juiste plek. Het Citrienfonds werkt aan oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie.

De zorg toegankelijk en betaalbaar houden
De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Om deze uitdaging aan te pakken heeft de minister van VWS in 2014 het Citrienfonds opgericht. De universitair medische centra (umc's) vervullen hier een voortrekkersrol. Zij hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om goede ideeën te vertalen in concrete innovaties. Echter, dit doen zij niet alleen. Samen met hun netwerk van andere zorgaanbieders en partijen in de zorg werken ze aan oplossingen voor deze zorgvraagstukken. De kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk toegankelijk en betaalbaar houden met als ambitie: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek.

Duurzame oplossingen
Vier jaar Citrienfonds (2014-2018) leverde veel duurzame en breed inzetbare oplossingen op. Zoals zorg op maat dichtbij huis, het eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde, innovatieve e-Health vormen en kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren. Op citrienfonds.nl staat veel kennis, ervaringen en resultaten die de Citrienprogramma’s ontwikkelden: een kennisbank, werkplannen, onderwijsmodules, e-learning, kernsets, roadmaps, apps, toolkits etc.

Meer informatie is te lezen op: www.citrienfonds.nl

Citrienfonds gaat door met tweede fase: 2019-2022
In het hoofdlijnenakkoord 2019-2002 is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om verder te werken aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Het Citrienfonds gaat met de programma’s Registratie aan de Bron, Regionale Oncologienetwerken, e-Health en Doen of Laten gaan door op de ingeslagen weg. 

Het Citrienfonds omvat vier programma’s:

* Registratie aan de bron - Altijd en overal de juiste zorginformatie
Als we alle zorginformatie maar één keer en op één manier vastleggen, dán kan die informatie worden hergebruikt, voor een overdracht naar een ander ziekenhuis bijvoorbeeld of om te delen met de patiënt. Het programma Registratie aan de Bron maakt hier -samen met zorgprofessionals- dagelijkse praktijk van.
www.registratieaandebron.nl

* Naar regionale oncologienetwerken - Trefzekere zorg voor patiënten met kanker
Het programma Regionale oncologienetwerken organiseert de samenwerking zó dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt en zelf zoveel mogelijk regie houdt. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.
www.oncologienetwerken.nl

* Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg 
Een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten? Het programma Doen of Laten toont aan hoe de beste zorg soms ook minder zorg kan zijn: passend voor de patiënt en meer waardevol voor iedereen.
www.doenoflaten.nl

* e-Health - De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken
Door kennis en kracht te bundelen, ontwikkelen we slimme digitale toepassingen met een wetenschappelijke basis. Het programma e-Health vormt een sterk academisch netwerk op het gebied van digitale zorg.
www.nfu-ehealth.nl

 

* Sturen op kwaliteit

In de eerste fase maakte het programma Sturen op kwaliteit deel uit van het Citrienfonds. Het programma Sturen op kwaliteit zorgt voor betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Want met goede kwaliteitsinformatie weten bestuurders en zorgprofessionals hoe ze de zorg verder kunnen verbeteren. De resultaten van het programma bieden talloze aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. Per 1 april 2019 stopt het programma in deze vorm. De resultaten van het programma Sturen op Kwaliteit worden verder benut in de programma’s Waardegedreven Zorg en Anders Verantwoorden van het NFU consortium Kwaliteit van Zorg. Meer informatie over de resultaten www.sturenopkwaliteit.nl

Contact
De koepelorganisatie van de umc's - de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) - is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Citrienfonds. 
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Anne Schurink (schurink@nfu.nl, 030 2739 400). ZonMw bewaakt de kwaliteit van de projecten en evalueert het geheel.
Kijk hier voor meer informatie over de subsidieprocedures van ZonMw.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020