Acute zorg

Acute zorg
De umc’s zijn dag en nacht beschikbaar voor acute zorg. Bovendien zijn ze als traumacentrum verantwoordelijk voor rampenopvang. Acute zorg verdraagt geen uitstel. De regel luidt: elke patiënt moet binnen 45 minuten passende zorg krijgen op de juiste plek.

Acute zorg is ketenzorg. De spoedeisende hulp, huisartsen en huisartsenposten, meldkamers, verloskundigen, ambulancediensten en mobiele medische teams leveren elk hun aandeel. Ook de rest van het ziekenhuis is erbij betrokken; patiënten worden immers behandeld door specialisten of stromen vanuit de spoedeisende hulp door naar achterliggende afdelingen of de Intensive Care.

Een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft, dient zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht te komen. Er is op zich voldoende acute zorg aanwezig in Nederland, maar de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid kan beter. Ook is er sprake van grote verschillen tussen landelijke regio’s en grote steden. Zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid moeten samen aan de slag om voor de acute zorg te bepalen:

  • Welke normen hanteren we?
  • Wat is er nodig in welke regio?
  • Hoe vullen we dit efficiënt in?
  • Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020