Vacatures

Projectleider/Senior beleidsadviseur Preventie
De acht universitair medische centra van Nederland willen hun gezamenlijke inspanningen op het terrein van preventie versterken. ‘In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen’. Deze ambities, eerder ook verwoord in de kennisagenda van topsector Life Sciences & Health, zijn richtinggevend voor het wetenschappelijk onderzoek van de umc’s op dit gebied, en de kennis en effectieve toepassingen die hieruit voortkomen. Om in NFU-verband succesvol aan deze ambitie invulling te geven zoeken wij tijdelijk een enthousiaste Projectleider/Senior beleidsadviseur Preventie.

Online Content specialist
Als (online) content specialist bij de NFU ontwikkel je samen met de communicatieadviseurs de contentstrategie en voer je deze uit. Je geeft zo een gezicht aan de NFU en aan onze projecten en programma’s. Het ombouwen van ingewikkelde medisch-wetenschappelijke content naar pakkende verhalen voor de NFU communicatiekanalen zie je als een uitdaging. Je zorgt ervoor dat je verschillende doelgroepen (online) aan ons bindt.

Projectleider netwerkvorming NFU
Netwerkvorming is naast Preventie en Digitalisering een belangrijk speerpunt van de NFU in 2020. Het doel van het project is dat elk umc in zijn regio het voortouw neemt om een regioplan voor 2020 op te stellen en zorgdomeinen c.q. aandoeningen te identificeren waarvoor netwerken ingericht kunnen worden c.q. geoptimaliseerd kunnen worden. De NFU zoekt een Projectleider netwerkvorming.

Manager Opleiding & Patiëntenzorg
De NFU zoekt een enthousiaste manager die leiding gaat geven aan het team Opleiding & Patiëntenzorg (vacature). Je wilt graag een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het (academische) zorglandschap. Je bent een strategisch denker, een peoplemanager, een verbinder pur sang en je bedenkt praktische oplossingen voor complexe vraagstukken. Werken bij de NFU betekent afwisselend en boeiend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het organiseren van innovatieve samenwerkingstrajecten tussen de umc’s in Nederland.

Programmaorganisatie Tijd voor verbinding
De NVZ, FMS, NFU, V&VN, ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de ambitie om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg te verbeteren. Om dit te realiseren starten zij het programma ‘Tijd voor Verbinding’. Er zijn twee vacatures:
De Programmamanager is verantwoordelijk voor de tactische en operationele aansturing van het programma.
Voor de functie van Programmaleider zijn we op zoek naar een boegbeeld van de organisatie.

Beleidsadviseur CZO
De College Zorg Opleidingen (CZO) zoekt een beleidsadviseur.
Bekijk de volledige vacaturetekst.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020