Kengetallen umc’s 2018

De NFU vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 70.000 mensen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020