Over de NFU

Over de NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de umc’s. In 2012 publiceerde de NFU haar visiedocument Samen verantwoordelijk.

Het bestuur
Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de acht raden van bestuur van de universitair medische centra. Het voorzitterschap van de NFU wordt bekleed door de voorzitter van een van de acht umc’s en kent een termijn van twee jaar.

  • Mevr. prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, UMC Utrecht  (voorzitter)
  • Dhr. prof. dr. C.H. (Chris) Polman, Amsterdam UMC locatie VUmc (vicevoorzitter)
  • Dhr. prof. dr. A.G.J. (Ate) van der Zee, UMCG
  • Mevr. prof. dr. M.P. (Marja) van Dieijen-Visser, Maastricht UMC+
  • Mevr. dr. B.E. (Bertine) Lahuis, Radboudumc
  • Dhr. prof. dr. J.A. (Hans) Romijn, Amsterdam UMC locatie AMC
  • Dhr. prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers, Erasmus MC
  • Dhr. prof. dr. D.H. (Douwe) Biesma, LUMC

Governancecode
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor de umc’s de Governancecode Zorg 2017. In BoZ-verband heeft de NFU aan de wieg gestaan van deze nieuwe fase in governance in de zorg.
De umc’s hadden een eigen umc-governancecode die was afgeleid van de zorgbrede governancecode, maar recht deed aan de specifieke verantwoordelijkheden van de umc’s. 

Bestuurscommissies
Het bestuur is vertegenwoordigd in en wordt ondersteund door drie bestuurscommissies: sturing en financiering, arbeidsvoorwaarden en inhoudelijke zaken. De laatste is verdeeld in onderwijs en onderzoek, waar een decaan voorzitter is, én opleiding en patiëntenzorg. Deze bestuurscommissies worden onder meer gevoed door respectievelijk de vergadering financieel directeuren, P&O directeuren en medisch directeuren én tal van (tijdelijke) commissies en werkgroepen die voor een bepaald onderwerp een opdracht krijgen. Algemene proces- en inhoudsondersteuning verloopt via coördinatoren, beleidsmedewerkers en het secretariaat het NFU-bureau.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020