Je kunt zelf je arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst op de dag van de opzegging:

Opzegtermijn cao

Uitzonderingen hierop zijn:

  • De opzegtermijn bedraagt 1 maand als de medewerker bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de AOW-leeftijd had bereikt.
  • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tegen het einde van een kalendermaand. Dit betekent dat de opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging plaatsvond.