Toekomstscenario’s

Toekomstscenario’s
Het streven van de umc's is om het opleidingscurriculum continu te moderniseren en aan te passen aan de maatschappelijke behoeften. Doel is het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg door meer variatie in de opleiding, zowel qua inhoud als duur.

De doelstellingen van de umc’s tot 2020 zijn om toekomstscenario's nader uit te werken en te implementeren. Indien nodig, de opleidingscapaciteit van de umc’s uit te breiden om te komen tot een optimale en efficiënte inzet van zorgprofessionals. En het optimaliseren van ‘éducation permanente’ ofwel voortdurende her- en bijscholing van zorgprofessionals.

De toekomstscenario's voor het onderwijs en de opleiding zijn:

  • De medisch specialistische vervolgopleiding wordt flexibeler;
  • De medisch specialist wordt vaker vrijgesteld van de meer eenvoudige taken, waardoor hij zich kan focussen op de complexe zorgvragen;
  • Kostenbesparing door het verminderen van de inzet van de medisch specialisten op minder complexe zorgvragen en –taken;
  • Het discipline overstijgend onderwijs wordt efficiënter, daar het onderwijs wordt verspreid over meerdere disciplines.

Met het uitvoeren en implementeren van de toekomstscenario’s hoopt en verwacht de NFU bij te dragen - vanuit de inhoud van de medische opleidingen - aan de discussie over de toekomst van de zorg in Nederland: geleverd door gemotiveerde en deskundige beroepsgroepen, kwalitatief uitstekend, en bereikbaar en betaalbaar voor iedereen die deze zorg nodig heeft.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020