Toolbox functiedifferentiatie

De NFU doet in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderzoek naar het effect van functiedifferentiatie op veilige patiëntenzorg. Dat gebeurt via een uniform meetkader met bijbehorend instrumentarium, de ToolboxFD. Met deze toolbox wordt de werkomgeving van verpleegkundigen (en de veranderingen daarin) in kaart gebracht en gelinkt aan de zogenoemde verpleegsensitieve uitkomst indicatoren. Het doel van de ToolboxFD is tweeledig:

  1. het meetkader stelt ziekenhuizen in staat voldoende data op een eenduidige en valide manier te verzamelen en verschaft hen betrouwbare lokale resultaten voor de evaluatie van functiedifferentiatie;
  2. het meetkader vormt de blauwdruk voor het opzetten van een nationale database waardoor naast lokale ook nationale inzichten worden verkregen en benchmarking mogelijk is.

De nationale database kan de komende decennia gebruikt worden voor het verzorgen van continue en complete registratie van alle meetkaderdata van deelnemende ziekenhuizen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg.

DHD
Het idee van functiedifferentiatie is dat verpleegkundigen op elk niveau doen waarvoor ze zijn opgeleid en waar ze goed in zijn. Dat moet theoretisch gezien leiden tot betere patiëntenzorg en meer arbeidstevredenheid. Om daar zekerheid over te krijgen zullen in de volgende fase de toolboxresultaten gekoppeld worden aan de data van Dutch Hospital Data (DHD). Dan wordt zichtbaar wat de effecten zijn van functiedifferentiatie op de nurse sensitive outcomes, zoals ligduur, heropnames, infecties, medicatiefouten en decubitus.

Over het onderzoeksprogramma
De NVZ en NFU hebben bij het ministerie van VWS subsidie aangevraagd voor een onderzoeksprogramma met betrekking tot de implementatie en effecten van functiedifferentiatie verpleegkundigen. In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is vastgelegd dat de financiële middelen voor het onderzoeksprogramma per 2019 zullen worden toegekend. Het gaat daarbij om 5 miljoen euro. De hierboven beschreven Toolbox FD, vormt de aanloop naar dit onderzoeksprogramma. Daarnaast maakt wetenschappelijk onderzoek deel uit van het programma, onderzoek met behulp van action-learning. 

Newcom
Het onderzoeksbureau Newcom gaat het onderzoek uitvoeren in opdracht van de NFU. Newcom zorgt voor de gehele uitvoering. Het bureau neemt de vragenlijsten af en koppelt de resultaten duidelijk terug.

Kosten
De kosten voor deelname aan het onderzoek bedragen per umc € 3.295,00 excl. BTW. Dit bedrag wordt besteed aan voor de NFU externe kosten op het niveau van individuele umc’s, zoals de dataverzameling en het analyseproces. De kosten voor de ontwikkeling van de toolbox draagt de NFU.

Meedoen?
U kunt zich alvast aanmelden. U zit dan nog nergens aan vast. De projectleider neemt dan contact met u op om het proces en uw wensen door te nemen. Ook kunnen we dan eventuele resterende vragen met u bespreken.  

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over de toolbox of wilt u meer weten? Lees de Veelgestelde vragen op de website van Newcom.

Toolbox helpdesk mail
Voor vragen over de ToolboxFD is een Toolbox helpdesk mail geopend. Ziekenhuizen die met de ToolboxFD werken kunnen hun vragen naar dit adres mailen. Het mailadres is toolbox@nvz-ziekenhuizen.nl De helpdesk mail wordt beheerd door Anna van ’t Klooster (NVZ). 

Actueel


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019