FD Tool

De NFU en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) doen samen onderzoek naar het effect van functiedifferentiatie op veilige patiëntenzorg. Dat gebeurt via vragenlijsten, de FD Tool. Met deze toolbox wordt de werkomgeving van verpleegkundigen (en de veranderingen daarin) in kaart gebracht en gelinkt aan de zogenoemde verpleegsensitieve uitkomstindicatoren. Het doel van de FD Tool is tweeledig:

  1. betrouwbare lokale informatie voor de evaluatie van functiedifferentiatie;
  2. een nationale database waardoor naast lokale ook nationale inzichten worden verkregen en benchmarking mogelijk is.

De nationale database kan de komende tijd gebruikt worden voor het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg.

De FD Tool vormt de aanloop naar een onderzoeksprogramma, waarvoor de NVZ en NFU bij het ministerie van VWS subsidie hebben aangevraagd. Hierbinnen wordt onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van functiedifferentiatie verpleegkundigen.

Het onderzoeksbureau Newcom voert het onderzoek uit. Het bureau neemt de vragenlijsten af en koppelt de resultaten duidelijk terug.

Informatie
Hebt u vragen over de FD Tool, of wilt u meer weten? Lees de Veelgestelde vragen op de website van Newcom.
Voor vragen over de FD Tool is een Toolbox helpdesk mail geopend. Ziekenhuizen die met de FD Tool werken, kunnen hun vragen naar dit adres mailen. Het mailadres is info@rn2blend.nl. De helpdeskmail wordt beheerd door Monique Leeuwis (NVZ). 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020