Terpstra l en ll - Beroepsprofielen

In januari 2016 presenteerde stuurgroepvoorzitter Doekle Terpstra het rapport 'Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging'. Hierin zijn de beroepsprofielen van de hbo-verpleegkundige, de mbo-verpleegkundige en de verzorgende IG opgenomen. Ook bevat het rapport – ook wel Terpstra I genoemd - een overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen.

Het beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige is verzwaard om tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende zorg. De hbo-verpleegkundige moet scherp kunnen analyseren en haar kennis en kunde aan het bed inzetten. Dit is belangrijk om te kunnen werken in zorgsituaties die onvoorspelbaar en complex zijn. Ook is de hbo-verpleegkundige bij uitstek de regisseur van het hele zorgproces.

De mbo-verpleegkundige is verantwoordelijk voor het dagelijkse en directe contact met de patiënt. Die behoudt de huidige bevoegdheden, waaronder het zelfstandig uitvoeren van bepaalde handelingen, en werkt vooral in situaties met een planbare en voorspelbare zorgvraag. Zo hebben de hbo- en mbo-verpleegkundigen aanvullende rollen, met ieder een eigen focus.

Op 30 januari 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats van de regiegroep 'vervolg beroepsprofielen', opnieuw onder leiding van Doekle Terpstra. Doel van de regiegroep is zeker te stellen dat de drie beroepen - de verzorgende IG, de mbo-opgeleide verpleegkundige en de hbo-opgeleide verpleegkundige - werkelijkheid worden en aansluiten op de ontwikkelingen en zorgvraag in de praktijk. De regiegroep - ook wel Terpstra II genoemd - zorgt voor de inhoudelijke samenhang tussen de diverse vervolgstappen en de voortgang bij het in de praktijk brengen van de nieuwe beroepsprofielen.

De regiegroep Terpstra II bestond uit:

 • Doekle Terpstra, onafhankelijk voorzitter
 • Jacques Landman en Johan van der Spek van Brancheorganisaties Zorg
 • Monique Kempff van NU’91 en Elise Merlijn van FNV
 • Hans Aerts van het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkundige (LOOV) en Michaël de Kort van de Mbo-raad
 • Sonja Kersten van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschappen Umc Utrecht en Chief Nursing Officer ofwel adviseur over de verpleegkunde van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In de regiegroep kwamen zes thema’s aan de orde:

 1. De wettelijke regeling van de nieuwe beroepen en de overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen, die op dit moment uitgewerkt wordt door het ministerie van VWS
 2. Een arbeidsmarktonderzoek
 3. Functieprofielen en HR-beleid naar aanleiding van nieuwe beroepsprofielen
 4. De vertaling van de beroepsprofielen naar opleidingsprofielen (mbo en hbo)
 5. Het uitwerken van de zelfstandige bevoegdheid van de hbo-opgeleide verpleegkundige
 6. Het uitwerken van de voorbehouden handelingen door de verzorgende IG

De regiegroep heeft in december 2018 haar werkzaamheden afgerond.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019