Opleidingsprofielen

De zeventien hogescholen van het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkundige (LOOV) hebben samen de Bachelor Nursing 2020 ontwikkeld. Sinds september 2016 leiden alle hogescholen de verpleegkundigen volgens dit profiel op. Ook het mbo-onderwijs heeft een nieuw kwalificatiedossier voor verpleegkundigen opgezet. De afstemming tussen opleiding en praktijk (bekwaam in de context) en de afstemming tussen opleidingen onderling (doorlopende leerlijnen) vallen onder de thema’s van de regiegroep.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019