VIP documenten

VIP animatie
VIP animatie

PPT Verpleegkundige Innovatie & Positionering
PPT Verpleegkundige Innovatie & Positionering

VIP Magazine
Samen VIP vorm geven in de praktijk
VIP Magazine

Handreiking proeftuinen VIP
Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, worden er andere eisen
gesteld aan het profiel van verpleegkundigen en is een duidelijk onderscheid in mbo- en hbo-taken nodig. Daarom heeft de overheid beroepsprofielen gemaakt voor beide niveaus. Met die beroepsprofielen gaan we in proeftuinen ervaring opdoen. Daarover gaat deze handreiking.
Handreiking proeftuinen VIP

Indicatoren om zorgzwaarte te meten (complexiteitindicator) 
Instrument van VU medisch centrum waarmee meer inzicht verkregen kan worden over de moeilijkheid van de zorg(situaties) op de afdeling. Dit instrument is in ontwikkeling. Vanuit het principe ‘van elkaar leren’ zijn reacties op dit instrument welkom. 
Complexiteitsindicator
LEEG Invoerblad complexiteitsindicatoren
Invoerblad context
Invoerblad patiënt
Invoerblad redeneren
Amphia handboek proeftuin

Plan van aanpak Maastricht UMC+ 
Plan van aanpak proeftuin mbo- en hbo-verpleegkundigen
Plan van aanpak MUMC+

Plan van aanpak Radboudumc
Projectplan Radboudumc
Evaluatie proeftuinen Radboudumc
Projectopdracht toekomstbestendig verplegen Radboudumc
PP Masterclass Radboudumc
PP Toekomstbestendig verplegen Radboudumc

Projectplan, implementatieplan, presentatie AMC
AMC werkprofielen en competenties voor de proeftuinen
Projectplan AMC
Implementatieplan AMC
Presentatie AMC

Poster totaaloverzicht verpleegkundigen 
Informatie over initiële opleiding, vervolgopleiding en leeftijd van verpleegkundigen in de umc’s.
Poster totaaloverzicht verpleegkundigen

Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen
Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen

Context ontwikkelingen academische verpleegkundige zorg
Context ontwikkelingen academische verpleegkundige zorg

Competentielijst Radboudumc 
Uitwerking competenties van verpleegkundige en regieverpleegkundige, door Radboudumc. Deze informatie is zeer bruikbaar in de proeftuinen. De concept-werkprofielen zijn vertaald in competenties, waarmee het onderscheid en de samenhang tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen in de praktijk helder wordt. De verpleegkundigen hebben hierin meegedacht, terwijl de afdeling HRM hierin ondersteuning heeft geboden.  
Competentielijst Radboudumc


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019