Landelijk NFU-project

De umc’s vertalen de nieuwe beroepsprofielen in gedifferentieerde functies. Ook wordt het HR-beleid - werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, functioneren en beoordeling – aangepast aan de differentiatie van mbo- en hbo-verpleegkundigen.

Op verzoek van het NFU-bestuur heeft een stuurgroep een plan van aanpak opgesteld en wordt er gewerkt aan beleid voor 2019. De stuurgroep harmoniseert het beleid en ondersteunt en faciliteert de implementatie van de beroepsprofielen voor de umc-verpleegkundigen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende kernpunten:

 1. Agenderen: bewustwording, kansen, risico’s. Wat schiet de patiënt hier uiteindelijk mee op?
 2. Informeren: welke ontwikkelingen zijn er landelijk en regionaal? Wie is waar mee bezig?
 3. Faciliteren: welke instrumenten zijn te gebruiken? Bijvoorbeeld assessment, zorgzwaarte bepalen. Welke kennis is elders al ontwikkeld?
 4. Uniformeren: welke landelijke kaders en afspraken zijn er nodig zodat er onder meer uitwisselbaarheid is. Bijvoorbeeld FUWAVAZ, eenheid van taal profielen, overgangsregeling.

Samenstelling stuurgroep VIP

 • Margriet Schneider (NFU-bestuur, voorzitter RvB UMCU en O&P)
 • Marieke Schuurmans (UMC Utrecht en voorzitter COZ)
 • Hans Ferdinandus (beleidsadviseur HR & projecten Erasmus MC)
 • Michiel Kahmann (directeur P&O UMCG)
 • Gerda Berkhout (verpleegkundige directeur van het Vrouw-Kindcentrum in het Amsterdam UMC)
 • Kim Smit (lid RvB LUMC)

Vanuit de NFU:

 • Monique Hillebrand (programmamanager VIP)
 • Dini Smilde (senior beleidsadviseur O&P)
 • Dirk Kramer (coördinator Arbeidsvoorwaarden)

De stuurgroep rapporteert direct aan het NFU-bestuur. De bestuurscommissie O&P, Directeuren Personeel en Organisatie en College Opleidingen en Zorg adviseren in dit proces.

Landelijke VIP-werkgroep
De landelijke Werkgroep Verpleegkundige Innovatie & Positionering (VIP), bestaande uit projectleiders en contactpersonen uit de acht umc’s en het programmateam van de NFU komt iedere zes weken bij elkaar. De leden hebben als taak de proeftuinen en uiteindelijk de functiedifferentiatie te implementeren in de afzonderlijke umc’s.

Werkgroep communicatie VIP
De werkgroep communicatie VIP bestaat uit communicatieadviseurs uit alle acht umc’s. De werkgroep Communicatie VIP draagt bij aan eenduidige communicatie over functiedifferentiatie die bruikbaar is in alle umc’s en die tegelijkertijd kan worden aangepast aan de lokale situatie binnen het betreffende umc.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019