Landelijk NFU-project

De umc’s vertalen de nieuwe beroepsprofielen in gedifferentieerde functies. Ook wordt het HR-beleid - werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, functioneren en beoordeling – aangepast aan de differentiatie van mbo- en hbo-verpleegkundigen.

Op verzoek van het NFU-bestuur heeft een stuurgroep een plan van aanpak opgesteld en wordt er gewerkt aan beleid voor 2019. De stuurgroep harmoniseert het beleid en ondersteunt en faciliteert de implementatie van de beroepsprofielen voor de umc-verpleegkundigen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende kernpunten:

 1. Agenderen: bewustwording, kansen, risico’s. Wat schiet de patiënt hier uiteindelijk mee op?
 2. Informeren: welke ontwikkelingen zijn er landelijk en regionaal? Wie is waar mee bezig?
 3. Faciliteren: welke instrumenten zijn te gebruiken? Bijvoorbeeld assessment, zorgzwaarte bepalen. Welke kennis is elders al ontwikkeld?
 4. Uniformeren: welke landelijke kaders en afspraken zijn er nodig zodat er onder meer uitwisselbaarheid is. Bijvoorbeeld FUWAVAZ, eenheid van taal profielen, overgangsregeling.

De leden van de stuurgroep zijn:

 • Prof. dr. Margriet Schneider, NFU-bestuur, Bestuurscommissie O&P, portefeuillehouder College Opleidingen en Zorg, voorzitter
 • Prof. dr. Petrie Roodbol, voorzitter College Opleidingen en Zorg
 • Gerda Berkhout, College Opleidingen en Zorg
 • Hans Ferdinandus, HR-adviseur Erasmus MC
 • Michiel Kahmann, directeur P&O UMCG
 • Mr. Dirk Kramer, NFU-bureau, coördinator Arbeidsvoorwaarden
 • Inge Schouten, voorzitter VAR Radboudumc

De stuurgroep rapporteert direct aan het NFU-bestuur. De bestuurscommissie O&P, Directeuren Personeel en Organisatie en College Opleidingen en Zorg adviseren in dit proces. Het Radboudumc heeft voor het managen van het implementatietraject projectondersteuning aangeboden in de persoon van drs. Alette Samuels als programmamanager VIP.

Daarnaast is er een Werkgroep Verpleegkundige Innovatie & Positionering, kortweg VIP, ingesteld met contactpersonen en projectleiders uit alle acht umc’s, die eenmaal per zes weken bij elkaar komt in Utrecht. En er is een werkgroep ingesteld met daarin communicatieadviseurs uit alle acht umc’s. De groep komt regelmatig bij elkaar komt en levert een bijdrage aan de communicatie van landelijk beleid in het umc en brengt informatie uit het umc over naar het landelijk project.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019