Herregistratie BIG-register

Basisartsen die hun geneeskundediploma voor 2013 hebben behaald, moeten zich voor 1 januari 2018 laten herregistreren in het BIG-register. Voldoende werkervaring is de voorwaarde voor deze vijfjaarlijkse herregistratie. Voldoet de basisarts daar niet aan, dan is herregistratie mogelijk door het succesvol doorlopen van een scholings- en toetsprogramma. Voor dit programma kunnen basisartsen zich vanaf 13 januari 2017 inschrijven.

De herregistratie in het BIG-register is een instrument om de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten te waarborgen. Ook mogen artsen de bijbehorende beroepstitel voeren. De BIG-registratie is beperkt geldig; iedere 5 jaar moet de arts aantonen aan de gestelde eisen te voldoen. Voor iedere basisarts die niet aan de werkervaringseis voldoet, start in 2017 het scholings- en toetsprogramma. VUmc Academie draagt zorgt voor dit programma, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma wordt gedragen door De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Het aanbod van VUmc Academie bestaat uit een zelfstudiearrangement en toetsing en is gebaseerd op de vereiste kerncompetenties van een basisarts afgeleid uit het Raamplan Artsopleiding 2009. Het programma is onderverdeeld in drie delen: basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden. Het traject start met de eerste toets over de basiskennis. Deze loopt gelijk met de Interfacultaire Voortgangstoets Geneeskunde in mei 2017. Na het succesvol doorlopen van het gehele programma ontvangt de basisarts het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) om zich mee te kunnen herregistreren in het BIG-register.

Inschrijven en meer informatie

  • Basisartsen die willen deelnemen aan het scholings- en toetsprogramma van VUmc Academie kunnen zich vanaf vrijdag 13 januari 2017 inschrijven op de website van het scholings- en toetsprogramma: www.scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
  • Meer informatie over het scholings- en toetsprogramma, zoals procedure, duur en kosten staat op de website van het scholings- en toetsprogramma: www.scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
  • Meer informatie over de werkervaringseis staat op de website van het BIG-register

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020