Opleiding geneeskunde

Elk umc biedt een bachelor- en masteropleiding tot basisarts. De inhoud en de algemene eindtermen waaraan de opleiding moet voldoen, zijn beschreven in het door de NFU opgestelde Raamplan Artsopleiding.

Alle basisartsen voldoen dus aan hetzelfde pakket van eisen. Patiënten kunnen ervan uitgaan dat een afgestudeerd arts die als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk gaat aan de eisen uit de  eindtermen voldoet. 

Herziening raamplan artsopleiding

Het Raamplan Artsopleiding is voor het laatst herzien in 2009. Allerlei ontwikkelingen in zorg, wetenschap, onderwijs en maatschappij vragen om een herziening van het raamplan. Ook verschijnen in de loop van 2018 de resultaten van de opleidingsvisitaties die in 2017 hebben plaatsgevonden. Binnenkort stelt de NFU daarom een herzieningscommissie in. Deze commissie krijgt de opdracht om een nieuw profiel voor de toekomstige basisarts op te stellen, met bijpassende eindkwalificaties van de artsopleiding. Dit profiel zal voortborduren op de laatste inzichten en adviezen over de toekomst van de zorg en de veranderende rol van zorgprofessionals daarin. Tijdens de werkconferentie 'Basisarts van de toekomst' in april 2018 werd hiermee een begin gemaakt. De herziening van het Raamplan wordt naar verwachting in 2019 afgerond. Het Raamplan zal in februari 2020 vastgesteld worden en vervolgens openbaar beschikbaar zijn.

Voor de studiegidsen, het onderwijsprogramma en –beleid per UMC:

  • AMC, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
  • Erasmus MC, Erasmus MC te Rotterdam
  • LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden
  • MUMC+, Maastricht UMC+ te Maastricht
  • UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
  • Radboudumc, Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen
  • UMCU, Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht
  • VUmc, VU medisch centrum te Amsterdam

In NFU-verband zijn diverse regelingen afgesproken zoals de artseneed, buitenlands gediplomeerde artsen, protocol ludicium abeundi en richtlijn positie studenten geneeskunde in klinische praktijk (onder meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden (voorbehouden handelingen), werktijden en aansprakelijkheid).


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020