Modernisering opleidingscurriculum

Modernisering opleidingscurriculum
De umc’s zetten hun kracht in op het terrein van onderwijs- en opleidingsvernieuwing door strategieën te ontwikkelen die passen bij de eisen van de zorgsector. Zo blijven theorie en praktijk goed op elkaar afgestemd.

De zorgvraag neemt toe, het aantal complexe patiënten stijgt en de ontwikkelingen op medisch-technologisch terrein volgen elkaar razendsnel op. Meer zelfmanagement van de patiënt en e-health, bijvoorbeeld, vragen om een heel andere rol en nieuwe vaardigheden van de zorgprofessional. Dit geldt voor zowel artsen als verpleegkundigen als ook ander medisch personeel.

Vanuit de kerntaak ‘onderwijs en opleiding’ geven de umc’s antwoord op maatschappelijke vraagstukken. De oplossing ligt niet zozeer in het opleiden van meer mensen als wel in het vinden van andere manieren om aan de zorgvraag tegemoet te komen. Dit vraagt om strategieën die zorgen voor inhoudelijke onderwijsvernieuwing, zowel voor de basiscurricula als voor de medisch-specialistische opleidingen, verpleegkundige specialisaties en na- en bijscholing.

De visie van de NFU op de medisch-specialistische opleiding is:

  • De veranderende zorgvraag (o.a. meer comorbiditeit) vraagt om andere expertise;
  • Naast supergespecialiseerde artsen is er steeds meer behoefte aan breed geschoolde artsen en aan differentiatie in de opleidingsduur.

De ziekenhuisarts en Spoed Eisende Hulp-arts zijn voorbeelden van artsen met een verkort opleidingstraject. In de toekomst zal het steeds vaker voorkomen dat een deel van het takenpakket van de specialist bij anderen komt te liggen, bijvoorbeeld bij nurse practitioners of physician assistants.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020