Medische vervolgopleiding

De umc’s bieden vrijwel alle medische opleidingen aan; van basisartsen tot medisch specialist. Er zijn zevenentwintig erkende medisch specialismen in Nederland, waaronder huisarts, sociaal-geneeskundige, verpleeghuisarts of arts verstandelijk gehandicapten. Een aantal umc’s biedt daarnaast tandheelkundige en/of klinisch technologische vervolgopleidingen aan, zoals klinische fysica en klinische chemie. De samenhang tussen de basisopleiding tot arts en de vervolgopleidingen wordt geïntensiveerd, op zowel inhoudelijk als onderwijskundig vlak.

In de komende jaren verandert er veel in de opzet van de medisch-specialistische opleidingen, onder andere:


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020