Onderwijs en opleiding

Onderwijs en opleiding
De umc's verzorgen de basisopleiding tot arts en spelen een grote rol in de vervolgopleidingen tot medisch specialist. Tevens organiseren zij de na- en bijscholingsactiviteiten voor medisch specialiste, en leveren zij een bijdrage aan het opleiden van andere zorgprofessionals.

Onderwijs en opleiding staan in dienst van de patiënt en de maatschappij en gaan altijd samen met patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe inzichten en kennis uit wetenschappelijk onderzoek worden via onderwijs en opleiding verspreid. De umc’s werken op het gebied van onderwijs en opleiding samen met algemene ziekenhuizen en andere onderwijsinstellingen op regionaal niveau in de Opleidings- en Onderwijs Regio’s (OOR).

Het streven van de umc's is:

  • Zorgen voor doelmatigheid en continuïteit;
  • Opleiden van voldoende zorgprofessionals;
  • Een volledige leeromgeving realiseren.

Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020