Namens de umc’s, kaart de NFU regelmatig belangrijke zaken aan bij de overheid en rest van de politiek. Dat doen we voor onze bijna 80.000 medewerkers en in het belang van de maatschappelijke taken van de umc’s. Hieronder vind je een overzicht van onze recente activiteiten.

2021

November
18 november: Kamerleden vragen om extra investeringen in onderzoek en onderwijs
9 november: NFU: korting dreigt voor medische academische opleidingen
8 november: Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich ruim terug
3 november: NFU: kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid
1 november: Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Oktober
28 oktober: NFU: toename coronabesmettingen zet inhaalzorg verder onder druk
19 oktober: Getreuzel met herstelfonds zet Nederland kennisland op achterstand
14 oktober: 120 ondertekenaars pleiten voor extra investeringen in kennis en innovatie

September
30 september: Kamerleden bijgepraat over uitgestelde zorg tijdens digitaal werkbezoek

24 september: Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal
23 september: NFU blij met toezegging kabinet extra gelden voor zorgpersoneel
22 september: Meer aandacht voor preventie noodzakelijk
21 september: NFU: investeer extra in onderzoek en medisch onderwijs

21 september: NFU teleurgesteld: weer geen waardering voor zorgmedewerkers door het kabinet

Mei

19 mei: Umc’s van Nederland roepen nieuw kabinet op te investeren in een gezonder Nederland

April
21 april: TNO: “Forse investering voor verduurzaming zorg nodig”
21 april: NFU in reactie op VWS-discussienota: meer aandacht voor innovatie, preventie en samenwerking

21 april: Gezamenlijke zorgpartijen pleiten bij formatie voor brede investeringsagenda
12 april: Hartenkreet ziekenhuiswereld opgepakt door Kabinet

Maart
8 maart: Oproep van umc’s aan politiek om extra te investeren in zorgprofessionals
5 maart: PwC concludeert: universiteiten komen €1,1 miljard tekort
4 maart: Het Grote Zorgdebat - maandagavond 8 maart 2021

4 maart: Analyse wetenschappelijk onderzoek maakt maatschappelijke impact umc’s zichtbaar

Januari
28 januari: Wetenschap en samenleving centraal op Impact 2021

2020

December
15 december: Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk
3 december: Oproep NFU aan politieke partijen voor verkiezingsinzet Tweede Kamer 2021 "Investeer nu in een geïntegreerde aanpak van preventie"

Oktober
19 oktober: VWS bevestigt positie umc’s in zorglandschap

September

17 september: Zo geven de umc’s inhoud aan hun maatschappelijke opgaven
11 september: Wat de umc’s doen voor het leven van morgen

Juni
2 juni: Nieuwe NFU-voorzitter Margriet Schneider: Sneller innoveren en vernieuwende netwerken in de zorg

Mei

29 mei: NFU: Geef verpleegkundigen meer structurele erkenning en waardering