Wetenschap

Wetenschap
Ons land heeft een wereldwijde reputatie als het gaat om (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek. Zo staan vier van de acht umc’s in de top vijftien van de Europese kennisinstellingen.

Nationaal gezien nemen de umc’s ruim een derde van de totale hoeveelheid wetenschappelijke publicaties voor hun rekening. In vergelijking met andere landen realiseren ze het hoogst aantal publicaties per miljoen euro onderzoeksbudget.

Er valt winst te behalen als bedrijven erin slagen de kennis vanuit de umc’s om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Omdat de sector life sciences (biowetenschappen) een sterke positie heeft in Nederland en de mogelijkheid heeft om verder te groeien, is deze door de overheid aangewezen als topsector. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is, die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en waarin de overheid extra investeert.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020