Thema Transparantie oncologische zorg

Kanker is steeds beter te behandelen, meer mensen overleven de ziekte. Het beeld van kanker als chronische aandoening komt dichterbij. Umc’s doen veel onderzoek naar kanker en slaan daarmee nieuwe wegen in naar op de individuele patiënt toegesneden diagnostiek en behandeling. Deze innovatie wordt in nauwe samenwerking met vele partijen geïmplementeerd en duwt daarmee de maatschappelijke ontwikkeling voort.

Overleving en de allerbeste toekomstbestendige patiëntenzorg is leidend. Met steeds meer cijfers proberen ziekenhuizen en umc’s duidelijk te maken waar de patiënt moet zijn voor de grootste overlevingskans en de beste zorg. Maar zit de patiënt daar op te wachten? Geven de cijfers de patiënt daadwerkelijk houvast?

In gezamenlijkheid is een analyse gemaakt van de prestaties van de umc’s op een aantal vormen van long- en gynaecologische kanker. Dit is gedaan met behulp van bestaande data op basis van de Nederlandse Kankerregistratie.

De figuren en funnelplots laten zien dat de overleving in de umc’s meestal rond het Nederlands gemiddelde ligt. Dit wil niet zeggen dat de kwaliteit overal hetzelfde is. Ook als in een centrum het overlevingscijfer lager dan het Nederlands gemiddelde ligt, wil dat niet per se zeggen dat de kwaliteit van de zorg slechter is dan bij de andere centra. De gevonden verschillen zijn zeer waarschijnlijk deels verklaarbaar door verschillen in casemix. De onmogelijkheid te corrigeren voor comorbiditeit is slechts één van beperkingen van dit project.

Tijdens de vijfde NFU Health Lecture op 9 september 2014 gaven de umc’s voor het eerst allemaal tegelijk een kijkje in de keuken. Zij presenteerden de overlevingscijfers op een aantal vormen van kanker en zij lieten zien hoe de ontwikkelingen in de oncologie worden vormgegeven en met welke nieuwe manier van registreren deze ontwikkelingen worden ondersteund.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020