Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren.

Programma

Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra (umc’s). Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor en geven zij richting aan een duurzame en patiëntveilige gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat.

Voor een Raad van Bestuur (RvB) is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het vanuit instellingsperspectief sturen op continue kwaliteitsverbetering en daarmee op patiëntenzorg.

Doel van het programma is de RvB op handzame wijze voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de umc's zich in het programma Sturen op kwaliteit samen op richten.

Het programma wordt uitgevoerd door de acht umc’s vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en is een onderdeel van het meerjarenplan Topaas.

Voor meer informatie zie www.sturenopkwaliteit.nl


Afdrukken
 

Het programma Sturen op kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Citrienfonds
dr. ir. Carine Stevens
Beleidsmedewerker NFU
T +31 30 2739 400 - stevens@nfu.nl

Sturen op kwaliteit
drs. Roos Trooster
Programmamanager
roos.trooster@nfukwaliteit.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019