'Kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie begint bij de bron'

Programma

Het programma Registratie aan de bron wil bereiken dat patiënten en zorgverleners altijd en overal over de benodigde gezondheidsinformatie beschikken. Het landelijk programma is geïnitieerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nictiz en heeft haar doelstellingen geformuleerd tot 2020. Sinds 2016 doet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ook mee.

De umc’s hebben het initiatief genomen om informatie eenduidig en eenmalig vast te leggen met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen zodat zorginformatie meervoudig gebruikt wordt. In de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

  • 80% van de zorginformatie van de basisgegevensset  wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door zorgverlener en patenten. De basisgegevensset bestaat uit zorginformatie die hergebruikt kan worden.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze informatie ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Aanleveren van kwaliteitsinformatie aan de vijf belangrijkste spelers gaat voor 80% door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is voor patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.

In het programma zijn drie onderdelen te onderscheiden:

  1. Het opleveren van standaarden, zoals de zorginformatiebouwstenen.
  2. Het implementeren van de standaarden in de lokale ICT-systemen.
  3. Zorgverleners gaan werken volgens het principe van eenduidige, eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik.

Voor zorgverleners en andere geïnteresseerden is een animatiefilm gemaakt waarin het principe van Registratie aan de bron wordt uitgelegd.

Voor meer informatie zie www.registratieaandebron.nl


Afdrukken
 

Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van Nictiz en de universitair medische centra. Vanaf 2016 doet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ook mee. Het programma wordt grotendeels gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Citrienfonds
dr. ir. Carine Stevens
Beleidsmedewerker NFU
T +31 30 2739 400

Registratie aan de bron
ing. Joyce Simons, MCM
Programmaleider NFU
T +31 30 2739 400

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019