Altijd en overal toegang tot alle zorginformatie.

Programma

Altijd en overal toegang tot alle zorginformatie. Voor de individuele patiënt en zijn zorgnetwerk. Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra (umc’s). Zij werken daaraan samen in het programma e-Health.

Van ketenzorg naar netwerkzorg
De umc’s zien digitalisering als een belangrijke ontwikkeling voor een toekomstbestendige zorg. Slimme toepassingen van data en technologie ondersteunen niet alleen de interactieve zorg, maar bieden patiënten ook de mogelijkheid om de regie te voeren over ziekte en gezondheid. Om dit goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de patiënt beschikt over alle informatie, deze kan inzien en downloaden, en deze informatie ook begrijpt. Alleen dan kan hij een goede samenwerkingspartner zijn in de wisselwerking met professionele en informele zorgers, het zorgnetwerk.

Doel van dit programma is de realisatie van een ondersteunend informatiesysteem die al deze gegevens bij elkaar brengt om zo een op de individuele patiënt gerichte digitale zorgomgeving te creëren: integrale persoonsgerichte digitale zorg. Van e-Health naar p-Health. Hierdoor kunnen de patiënt, zijn naasten en alle bij de zorg betrokken professionals en informele zorgers altijd en overal beschikken over zorginformatie en online diensten.

Het programma
Dit programma richt zich op het creëren van synergie in het gefragmenteerde landschap van e-Health. Hierbij werken de umc’s samen met patiënten en hun naasten, zorgprofessionals, beleidsmakers, koepelorganisaties, zorginstellingen, bedrijven en financiers aan de realisatie van:

NFU-visie en e-Health roadmap
Het vormen van zowel een visie per umc als een overkoepelende NFU-visie. Centraal hierbij staat de vraag wat de gevolgen zijn van en welke kansen digitalisering biedt voor de gezondheidszorg, het wetenschappelijke onderzoek, het onderwijs voor professionals, innovatiekansen en de relatie tussen deze onderwerpen.

Digitale verbondenheid
Verbetering van de informatieuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessionals is het uitgangspunt. Onderzocht wordt hoe medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld en/of hoe de interactie met de zorgverlener beter kan worden ondersteund. Ook worden voorwaarden in kaart gebracht voor doelmatige gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen en het persoonlijk gezondheidsdossier. Activiteiten zoals het hergebruik van zorginformatie bouwstenen, ‘best practices’ apps en onderzoek naar integratie van data vindt plaats door het uitvoeren van voorbeeldprojecten die het thema ondersteunen in de volgende lijnen: ‘portaalverkenning’, ‘PGD Kader 2020’ ‘Integratie Data’ en ‘Digitaal Hergebruik’.

Digitale interactie
Verbetering van de digitale interactie tussen allen die betrokken zijn bij het organiseren, het faciliteren en het verlenen van integrale persoonsgerichte zorg staat centraal. Lopende initiatieven worden inzichtelijk gemaakt en bewezen ‘good practices’ worden vertaald naar praktische richtlijnen en handleidingen zodat deze gebruikt kunnen worden door het zorgnetwerk van de patiënt. Hierbij komen onderwerpen als ‘de patiënt als partner’, consumenten e-Health, competentie en vaardigheidsontwikkeling aan de orde.

Via een virtueel umc expertisecentrum voor e-Health wordt alle programmainformatie toegankelijk voor bijvoorbeeld huisartsen en algemene ziekenhuizen. Het is de intentie van de umc’s om de gebundelde expertise en samenwerking als resultaat van het programma e-Health te waarborgen in dit virtuele expertisecentrum.

Voor meer informatie zie https://www.nfu-ehealth.nl/


Afdrukken
 

Het programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds en programma's:

Wilt u meer weten?

Citrienfonds
dr. ir. Carine Stevens
Beleidsmedewerker NFU
T +31 30 2739 400

e-Health
dr. Debora van Dam
Programma manager AMC
E d.vandam@amc.uva.nl

e-Health
prof. dr. drs. Marlies Schijven
Programmaleider AMC
E m.p.schijven@amc.uva.nl

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019