Klik hier voor de online versie

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 15 september 2016

Meet & Greet Citrienfonds

UITNODIGING

Meet & Greet Citrienfonds

Vrijdag 25 november 2016
van 09.00 - 17.00 uur

Meer weten over:
  • het Citrienfonds en de behaalde resultaten in de vijf programma's?
  • hoe Registratie aan de bron de kwaliteit van zorg gaat verbeteren?
  • de Beter-Niet-Doen-Lijst met ruim 1400 onnodige zorghandelingen en hoe deze wordt geïmplementeerd?
  • e-Health en de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen patiënt en zorgprofessionals?
Meepraten over:
  • de barrières die het terugdringen van onnodige zorg belemmeren?
  • oncologische zorg: hoe patiënt en zorgverlener samen beslissen over de behandeling?
  • de kwaliteitsinformatie die nodig is om op instellingsniveau effectief te kunnen sturen op de kwaliteit van de zorg?
  • de principes van het eenmalig en eenduidig registreren aan de bron en de toepassing hiervan in de praktijk?
  • voorkeuren van patiënten bij inzet van e-health toepassingen?
De 5 programma's van he

Het Citrienfonds helpt de gezondheidszorg duurzaam te ontwikkelen met kwalitatief toegankelijke en hoogwaardige zorg als doel.

Binnen vijf programma’s – Registratie aan de bron, Naar regionale oncologienetwerken, Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg, Sturen op kwaliteit en e-Health – werken de umc’s samen met hun netwerk en andere zorgaanbieders aan innovaties die concrete oplossingen bieden voor dringende vraagstukken binnen de gezondheidszorg. 

Graag delen wij de resultaten hiervan met u tijdens de jaarlijkse Meet & Greet van het Citrienfonds. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport is uitgenodigd om het eerste exemplaar van de Beter-Niet-Doen-Lijst in ontvangst te nemen. Naast kennis nemen van behaalde resultaten, is er volop gelegenheid om de mensen achter de programma’s en projecten te ontmoeten, om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan. Uw actieve inbreng is zeer welkom.

Voor wie?
Het symposium is relevant voor medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, patiëntenorganisaties, beleidsmedewerkers, bestuurders in de zorg, zorgverzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij de realisatie van toekomstbestendige gezondheidszorg.

Inschrijven
Aanmelding kan tot uiterlijk 1 november aanstaande. 
Echter, vol is vol. Wilt u niet het risico lopen dat er geen plaats meer is, dan is vroegtijdige aanmelding aan te raden.

Meer informatie over programma en aanmelding

NFU Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra

Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht / Postadres: Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl

Afmelden / Aanmelden