WEINIG VORDERING IN DERDE CAO-ONDERHANDELINGSRONDE

Op donderdag 22 maart vond het derde overleg tussen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en werknemersorganisaties plaats over een nieuwe cao.
23 maart 2018

Het begin van de onderhandelingen werd opgeluisterd door een aantal kaderleden en een regionaal bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. Via hen brachten medewerkers uit umc’s op originele wijze wensen en voorkeuren voor de nieuwe cao onder de aandacht. Suggesties die, net als eerdere inbreng vanuit medewerkers, door de delegatie van de NFU serieus worden bekeken.

Op basis van eerder cao-overleg en terugkoppeling uit de huizen heeft de NFU-cao-delegatie een aantal mogelijke alternatieve voorstellen gedaan, waaronder:

  • de mogelijkheid om het Persoonlijk Budget in het keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden op te nemen;
  • geen overgang ineens maar een geleidelijke verhoging van de leeftijdsgrens voor het vrijwillig afbouwen van nachtdiensten;
  • een uniforme toelage voor diensten op zon- en feestdagen en gedurende de nacht van 65%.

Voor medewerkers jonger dan 60 jaar geldt dat de toelage voor onregelmatige diensten direct gekoppeld is aan het aantal diensten dat daadwerkelijk wordt gedraaid. De NFU vindt dat voor oudere collega’s eigenlijk hetzelfde zou moeten gelden: het is, ook als je ouder bent dan 60, niet eerlijk als het qua beloning niet uitmaakt of je diensten loopt of niet. Tot nu toe lukt het ons niet om bij de vakbonden begrip te krijgen voor dit vraagstuk. Wij staan open voor voorstellen hoe dit vraagstuk dan wel aan te pakken.

Al eerder deed de NFU het voorstel om, voor medewerkers ouder dan 60 jaar die nachtdiensten blijven draaien, hersteltijd toe te kennen in de vorm van extra verlofuren. Dat voorstel blijft wat ons betreft op tafel. Graag vervolgen wij de gesprekken met de vakbonden over andere manieren om het voor oudere medewerkers aantrekkelijk te maken ook op latere leeftijd nog diensten te draaien. Als we op dit punt niets doen wordt de druk op jongere medewerkers om meer diensten te draaien steeds groter en dat is in de huidige arbeidsmarkt kwetsbaar.
De NFU streeft er naar om samen met de vakbonden hiervoor een passende oplossing te vinden die recht doet aan alle umc-medewerkers.

Eerder heeft NFU een voorstel gedaan voor een oplopende structurele salarisverhoging van 1,5% in 2018, 1,75% in 2019 en 2% in 2020, en daarnaast eenmalige uitkeringen van 1% in 2018, 0,75% in 2019 en 0,5% in 2020, zodat medewerkers er ieder jaar 2,5% op vooruit gaan.

Partijen zijn op 22 maart helaas weinig dichter tot elkaar gekomen. De NFU heeft voorgesteld om op 5 april verder te praten.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018