Vorming oncologische netwerken op koers

Vorming oncologische netwerken op koers
Nu er draagvlak is voor de vorming van regionale netwerken in de oncologische zorg, maakt de Taskforce Oncologie werk van het stimuleren van de ontwikkeling ervan.
Persbericht, 
4 maart 2015

NFU, NVZ, IKNL, patiëntenbeweging Levenmetkanker, Soncos en NHG komen met een Koersboek. Hierin verbindt de Taskforce haar visie op de oncologische netwerken en idee over het einddoel aan initiatieven in het land. De uitkomst hiervan vormt een handreiking aan ziekenhuizen, umc’s, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen op weg naar hun bijdrage aan het totale oncologische netwerk.

Het Koersboek is het antwoord van de Taskforce op een belangrijke vraag van de 100 aanwezigen tijdens de invitational conference Naar Comprehensive Cancer Networks die begin dit jaar in Nieuwegein werd gehouden. De criteria en randvoorwaarden voor de netwerken leverden nagenoeg geen discussie op.
Wel vroegen de aanwezigen zich af hoe de netwerken tot stand gaan komen. Daarbij gaf men aan te voelen voor een landelijke visie als leidraad en een ‘lichtvoetige structuur’ om elkaar te inspireren en de (door)ontwikkeling van de netwerken te faciliteren. Daaraan wordt dus nu gewerkt.

Lees meer over de invitational conference.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020