Voorstel NFU aan vakbonden integraal beschikbaar

De NFU heeft vandaag, 28 mei 2018, de tekst van haar meest recente voorstel aan de vakbonden gepubliceerd.
7 juni 2018

Zoals bekend heeft de NFU op 28 mei 2018 aan de vakbonden een voorstel gedaan om te komen tot een nieuwe cao die de arbeidsvoorwaarden van de umc-medewerkers verbetert en past bij de uitdagingen waar de umc’s de komende jaren voor staan: innovatie van de zorg, een krapper wordende arbeidsmarkt en grenzen aan de financiële ruimte.

Belangrijke punten uit het voorstel zijn:

  • een verhoogd aanbod voor loonstijging: over een periode van drie jaar structureel 6,3 procent meer salaris en in totaal € 1.250 aan eenmalige uitkeringen; 
  • omzetting van het persoonlijk budget in 0,9% extra bruto salaris;
  • investeringen om werkdruk aan te pakken;
  • een forse uitbreiding van het recht op betaald (70%) mantelzorgverlof;
  • ‘herstelverlof’ voor het vrijwillig draaien van nachtdiensten door oudere (57-plus) medewerkers.

De publicatie van het bericht aan de bonden geeft elke umc-medewerker de gelegenheid om het voorstel in detail te lezen en zorgvuldig te beoordelen.
 
Meer informatie:
- Volledig cao-voorstel van NFU aan de vakbonden
- Vragen en antwoorden over de gesprekken over een nieuwe cao


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019