Umc’s kopen gezamenlijk brandverzekering in

Umc’s kopen gezamenlijk brandverzekering in
Net voor de kerst 2018 heeft de definitieve gunning Europese Aanbesteding makelaarsdiensten brandverzekering plaatsgevonden. De winnende inschrijver is Marsh. De raamovereenkomst is van kracht sinds het nieuwe jaar, de nadere overeenkomst zal gelden vanaf 1 april 2019. Deze aanbesteding heeft als financieel resultaat een besparing van 15% ten opzichte van de huidige contractwaarde.
21 januari 2019

Voor deze gezamenlijke brandverzekering geldt de raamovereenkomst voor alle umc’s, maar wordt door elk umc apart afgesloten en ondertekend. In de nadere overeenkomst worden de specifieke afspraken per umc met Marsh geregeld, waaronder het wel of niet afsluiten van een CAR en een machinebreuk verzekering, KPI’s en facturatie. Met de WAAZ, waarin de financieel directeuren van de umc’s verenigd zijn, wordt afgestemd hoe een en ander het best kan verlopen. Gerard van Loon van het LUMC is een van hen. Hij complimenteerde het team met het behaalde resultaat en de zorgvuldige en professionele wijze waarop de aanbesteding werd afgehandeld.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019