Umc’s gaan samen VIP vorm geven

Umc’s gaan samen VIP vorm geven
Op 20 juni 2018 is het magazine Samen VIP vorm geven gepresenteerd. Verpleegkundige Eline de Kok, voorzitter van het Verpleegkundig Convent van het UMC Utrecht, ontving het eerste exemplaar uit handen van prof. dr. Margriet Schneider, voorzitter van de Stuurgroep VIP en bestuursvoorzitter UMC Utrecht.
21 juni 2018

Het magazine gaat over de toekomst van de verpleging in de umc’s, ofwel verpleegkundige innovatie & positionering in de praktijk (VIP). Margriet Schneider: ‘Alle umc’s doen hier aan mee, dat maakt het project heel bijzonder. Overal zijn proeftuinen aan de gang. Samen met de verpleegkundigen gaan we er een succes van maken.’ In het magazine vertellen verpleegkundigen, leidinggevenden en andere betrokkenen uit de acht umc’s over functiedifferentiatie en hun ervaringen met de proeftuinen. Bestuurders en hoogleraren verpleegkunde geven hun visie op het vak verpleegkunde en op de toekomst.  

‘Met VIP willen we ook het belang van het werk van verpleegkundigen benadrukken. Hoogwaardige academische zorg, klinisch onderzoek en onderwijs zouden immers onmogelijk zijn zonder onze verpleegkundigen,’ aldus prof. dr. Schneider. Alle umc-verpleegkundigen en overige bij het project betrokkenen ontvangen binnenkort een exemplaar. 

Wat gaat er veranderen?
In umc’s en andere ziekenhuizen wordt nu nog geen verschil gemaakt tussen verpleegkundigen met een mbo- of hbo-opleiding. Dat gaat veranderen. In het voorstel voor de nieuwe wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG II) worden twee verpleegkundige beroepsprofielen onderscheiden: ‘verpleegkundige’ en ‘regieverpleegkundige’. Om deze verandering goed te laten verlopen, worden proeftuinen georganiseerd in de umc’s. Dat zijn afdelingen waarin geëxperimenteerd wordt met functiedifferentiatie.

Meer informatie over VIP

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018