Organisatie van oncologisch zorg in Nederland verandert

Organisatie van oncologisch zorg in Nederland verandert
De best haalbare, state-of the-art, behandeling voor elke kankerpatiënt, nu en in de toekomst. Dat is de missie van het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken dat kort geleden officieel van start is gegaan. Om de zorg voor iedere patiënt met kanker bereikbaar en betaalbaar te houden, investeert dit programma in de vorming van regionale oncologienetwerken. Hiermee wordt aangesloten bij de visie van de landelijke Taskforce Oncologie.
Persbericht, 
16 oktober 2015

De umc’s werken in het programma samen met veel partijen, waaronder algemene ziekenhuizen, het NKI-AVL, patiënten- en huisartsenorganisaties. Zij gaan in acht regio’s met verschillende projecten gezamenlijk bouwen aan regionale oncologienetwerken. In de stuurgroep van dit programma, waarin alle umc’s vertegenwoordigd zijn, worden de ervaringen in de diverse regio’s uitgewisseld. Enerzijds om de best practices te herkennen, anderzijds om deze waar mogelijk in te zetten in andere regio’s. Prof. dr. Hans Nijman, programmaleider: ‘Het is uniek dat op zo grote schaal, in samenhang binnen en tussen de regio’s de vorming van netwerken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.’

Juiste zorg op de juiste plaats
Samen met onder meer algemene ziekenhuizen, huisartsen en patiënten(-vertegenwoordigers) vormen de umc’s regionale oncologienetwerken. In deze netwerken maken de partijen afspraken over de organisatie van de zorg, monitoring en kwaliteitsverbetering en stemmen de diagnostiek en behandeling af. In het hele land worden netwerken opgezet, met als uiteindelijk doel: betere behandelresultaten, meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit. Onafhankelijk van de plek waar de patiënt het zorgtraject start wordt optimale zorg gegarandeerd.

Implementatie
Met dit Citrien-programma investeren de umc’s in regionale netwerkvorming, in lijn met de visie van de landelijke Taskforce Oncologie. Door de organisatie van de oncologische zorg in regionale netwerken kan adequaat worden ingespeeld op een toename in incidentie, nieuwe mogelijkheden in diagnostiek en behandeling, knelpunten in de capaciteit en beschikbaarheid van kennis, kunde en financiering. Al vanaf de kick-off krijgt het implementeren van projectresultaten diverse regio’s veel aandacht. Naar verwachting is de nieuwe organisatie van de oncologische zorg in Nederland in 2018 afgerond.

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Klik hier voor meer informatie.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019