Onzekerheid BIG-registratie regieverpleegkundigen

Onzekerheid BIG-registratie regieverpleegkundigen
Al enige tijd bestaat onzekerheid bij verpleegkundigen over hun inschrijving in het BIG-register na invoering van de Wet BIG II. Onzekerheid hierover brengt in de umc’s veel onrust met zich mee, mede door het stilliggen van de cao-onderhandelingen. De NFU heeft hierover vragen en opmerkingen gekregen. Via onderstaande linken geeft de NFU hierop een reactie.
9 augustus 2018

Duidelijkheid op korte termijn is voor alle partijen zeer gewenst en draagt volgens de NFU ook bij aan het imago van het vak, hetgeen in tijden van enorme tekorten aan zorgprofessionals van groot belang is. 

Het ministerie van VWS draagt hieraan bij door snel duidelijk te zijn over welke opleidingen toegang geven tot het nieuw in te richten register voor regieverpleegkundigen. Daartoe heeft de minister in juli 2018 een commissie ingesteld om een aantal nader te noemen vervolgopleidingen te toetsen op gelijkwaardigheid aan het hbo-verpleegkundige opleidingsprofiel. De minister heeft de commissie gevraagd uiterlijk 30 november een advies te formuleren.

Veelgestelde vragen over VIP

Verpleegkundige Innovatie en Positionering

BoZ: BIG ll moet dagelijkse zorg als vertrekpunt nemen

Cao-onderhandelingen

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019