Umc’s dragen bij aan Oncode Institute

Umc’s dragen bij aan Oncode Institute
Op maandag 5 februari 2018 gaf Koningin Maxima het startsein voor Oncode Institute, een onafhankelijk virtueel instituut waarbij een selecte groep toponderzoekers in Nederland via een gezamenlijk kankeronderzoeksprogramma nog intensiever gaan samenwerken. De lancering van Oncode Institute vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
6 februari 2018

Oncode Institute richt zich op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en het benutten van wetenschappelijke kennis voor patiënten. Het doel is om fundamentele inzichten over kanker zo snel en efficiënt mogelijk te vertalen naar betere (op de individuele patiënt afgestemde) en meer betaalbare zorg. De komende vijf jaar investeert KWF Kankerbestrijding, samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) totaal € 120 miljoen in Oncode Institute.

Umc’s dragen bij aan Oncode Institute
Vanuit de umc’s werken 19 onderzoeksgroepen mee aan het onderzoeksprogramma. De onderzoekers maken gebruik van de beschikbare kennis en faciliteiten in hun umc. Door onderzoekers, kennis en infrastructuur ter beschikking te stellen, leveren de umc’s een forse bijdrage aan Oncode Institute.

Media-aandacht
De media besteedden veel aandacht aan Oncode Institute, bijvoorbeeld NRC Handelsblad.

Meer informatie over Oncode Institute: www.Oncode.nl

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019