NFU informeert zorgpartijen en overheden over voortgang concentratie kinderoncologie (21-2-2014)

NFU informeert zorgpartijen en overheden over voortgang concentratie kinderoncologie (21-2-2014)
Op 21 februari 2014 heeft de NFU een eerste informatieve brief gestuurd naar betrokken overheden, instanties en branchepartijen over voortgang van de concentratie van de kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.
21 februari 2014

Sinds december 2013 werken drie belangrijke partijen samen om de plannen voor het Prinses Máxima Centrum te operationaliseren in een zo optimaal mogelijke vorm vanuit kwaliteits- en doelmatigheidsoverwegingen. Deze drie partijen zijn de zorgverzekeraars verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, de umc’s verenigd in de NFU en het Prinses Máxima Centrum. In het gezamenlijk Bestuurlijk Overleg worden afspraken gemaakt over de verdeling van kinderoncologische zorg tussen het Prinses Máxima Centrum en shared care-centra, voor zowel de overgangs- als de eindfase, en er worden afspraken gemaakt hoe de financiële gevolgen van de concentratie van zorg op te vangen.

De NFU zal de zorgpartijen en overheden de komende tijd blijven informeren over de voortgang van dit traject.

Lees hier de brief.

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020