Leren van dingen die misgaan in de zorg

Leren van dingen die misgaan in de zorg
In de zorg gaat heel veel goed. Helaas gaat er ook weleens iets ernstig mis. In de NFU-uitgave ‘Leren van dingen die misgaan in de zorg’ staat een calamiteit beschreven die zich in één van de umc’s heeft voorgedaan. Prof. dr. Margriet Schneider, voorzitter RvB UMCU, nam de uitgave in ontvangst tijdens het NFU-symposium ‘Calamiteiten in de zorg, leren van elkaar’ op dinsdag 21 november 2017.
23 november 2017

Samen leren èn verbeteren
De uitgave is tot stand gekomen in een umc-brede projectgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Piet ter Wee, directeur medische zaken VUmc. De casus is geanonimiseerd weergegeven, en dus niet herleidbaar tot patiënten en medewerkers. Een calamiteit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de patiënt, diens naasten als de zorgverlener. De gezamenlijke umc’s hebben de wens om dergelijke ervaringen met elkaar te delen en daarvan te leren, en zo de transparantie te vergroten rond calamiteiten die binnen de umc’s voorgevallen zijn. Het delen van calamiteiten en het leren van elkaar draagt bij aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het draait daarbij niet om aanwijzen van schuldigen maar om lessons learned.

Voorbeeldfunctie umc’s
Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat zorgaanbieders van elkaar moeten leren, en verwacht dat de zorgaanbieders meer informatie gaan delen over goede en minder goede zorg. Vanaf 2019 gaat de IGJ gemelde calamiteiten op het niveau van individuele ziekenhuizen daadwerkelijk naar buiten brengen. Mede gezien deze plannen vinden de umc’s het belangrijk een voorbeeldfunctie te vervullen. In navolging van deze uitgave willen de umc´s een aantal malen per jaar een casusbeschrijving delen met elkaar en met de buitenwereld.

Meer informatie
Het boekje ‘Leren van dingen die misgaan in de zorg’ is  gepresenteerd tijdens het NFU-symposium ‘Calamiteiten in de umc’s, leren van elkaar’ op 21 november 2017.
Meer informatie: Marjon Havinga, beleidsadviseur NFU, havinga@nfu.nl

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020