Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming

Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming
Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen. Daarvoor is samenwerken in regionale oncologische netwerken noodzakelijk. Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 waarvan het eerste exemplaar vandaag overhandigd is aan de heer drs. B.E. van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg bij het Ministerie van VWS, is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door-)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio.
8 oktober 2015

Het Koersboek is ontwikkeld door de Taskforce Oncologie, die bestaat uit de patiëntenbeweging Levenmetkanker, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos).  Het doel van de Taskforce is de vorming van comprehensive cancer networks te stimuleren en ondersteunen. In deze netwerken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoudelijke organisatie van de zorg, de monitoring en continue kwaliteitsverbetering. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.

De Taskforce geeft in het Koersboek haar visie op oncologische netwerken en ideeën over het einddoel, geïllustreerd met initiatieven uit het hele land. Het Koersboek is geen richtlijn, maar een handreiking aan iedereen die betrokken is bij de oncologische zorg en bedoeld om hen verder op weg te helpen en ‘koudwatervrees’ te overwinnen. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat betrokken professionals, van bestuurders en managers tot medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen en paramedici, de netwerkvorming samen op eigen en unieke wijze invullen.

Netwerkvorming in de oncologie is een beweging waarbij nog veel invulling mogelijk en nodig is. Anemone Bögels, directeur patiëntenbeweging Levenmetkanker: ‘De Taskforce zal zich inspannen om input voor de invulling van de netwerken in het land op te halen. Daarnaast daag ik elke  professional en bestuurder uit zijn of haar bijdrage te leveren aan de vorming van het oncologische netwerk in de eigen regio. Ik hoop dat  het Koersboek hierbij inspireert.’

Meer informatie

Meer informatie over de (voorgeschiedenis) van en de visie op de oncologische netwerkvorming vindt u op de websites van de leden van de Taskforce. Daar kunt u tevens het Koersboek inzien.
www.levenmetkanker.nl, Martijn Sobels, T: 06 – 2013 3492
www.nhg.org, Annet Janssen, T: 06 – 1135 1959
www.nvz-ziekenhuizen.nl, Wouter van de Horst, T: 06 – 1351 8743
www.nfu.nl, Sjon Buijs, T: 06 – 5147 9122
www.iknl.nl, Ellen van Rooij, T: 06 - 43 44 8029
www.soncos.nl


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020