Hoogcomplexe zorg ebola-patiënten ondergebracht bij umc’s

Hoogcomplexe zorg ebola-patiënten ondergebracht bij umc’s
Alle acht Nederlandse universitair medische centra (umc’s) zijn volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoende voorbereid op de opvang en verzorging van de van ebola verdachte patiënten. De hoogcomplexe zorg voor een van met ebolabesmetting bevestigde patiënt wordt in eerste instantie in drie umc’s geconcentreerd. Moet er qua capaciteit opgeschaald worden dan zijn de overige vijf umc’s ook beschikbaar.
7 november 2014

Op de opvang, opname, screening en verzorging van de van ebola verdachte patiënten zijn alle acht umc’s met voldoende getraind personeel voorbereid. Het behandelen en verzorgen van een met ebolabesmetting bevestigde patiënt, die wellicht steeds zieker en besmettelijker  wordt, is echter dermate belastend, intensief en complex dat deze zorg vooralsnog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geconcentreerd wordt. Hiermee gaan de umc’s,  verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een stap verder dan hetgeen minister Schippers eerder voorstelde: de hoogcomplexe zorg concentreren in één umc, met back-up bij een ander umc.

Een speciale regeling geldt voor de opvang van ebolabesmet Defensiepersoneel en gerepatrieerde Nederlandse en Europese hulpverleners. De verzorging en behandeling van deze patiënten zal plaatsvinden in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.

‘De Nederlandse umc’s zijn de aangewezen plek voor deze vorm van hoogcomplexe zorg’, zegt Ferry Breedveld, vicevoorzitter van de NFU en voorzitter van het LUMC.  ‘Om te voorkomen dat de belasting voor één umc te groot wordt en de kwaliteit van de zorg eronder gaat lijden, zijn wij tot ons voorstel gekomen dat inmiddels door de minister gepresenteerd is’.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020