Handen ineen voor nieuwe cao

Handen ineen voor nieuwe cao
Heel Nederland kan dezer dagen zien hoe ontzettend betrokken umc-medewerkers zijn bij hun werk. En hoe professioneel medewerkers en vakbonden benadrukken dat ook tijdens de acties onze kwetsbare patiënten de noodzakelijke zorg blijven krijgen. Heel Nederland ziet ook dat de hoge werkdruk en de beloning een gevoel van onderwaardering losmaken. En iedereen snapt dat umc-medewerkers respect verdienen en dat daar een betere cao bij hoort. Dat vinden wij als werkgevers ook.
12 juli 2018

Inhoudelijk zijn we het in grote lijnen eens met de vakbonden: we willen een reële loonsverhoging, vermindering van werk- en regeldruk, flexibele werkroostering, uitbreiding van mantelzorgverlof en een goede generatieregeling. In de factsheet staan onze concrete voorstellen. We hebben tijdens het cao-overleg al een hand uitgestoken. We hebben het verhogen van de leeftijdsgrenzen voor nachtdiensten laten vallen. We hebben ook afgezien van het verlagen van toelagen bij minder of geen nachtdiensten draaien. De cao blijft op die punten ongewijzigd. En we voegen er herstelverlof aan toe voor medewerkers die zevenenvijftig jaar of ouder zijn en vrijwillig nachtdiensten blijven draaien. Ook breiden we het mantelzorgverlof uit en zetten we het persoonlijk budget om in een extra salarisverhoging.

We willen graag verder met de bonden overleggen, want alleen samen kunnen we tot een breedgedragen cao komen. We hebben voorgesteld een bemiddelaar te benoemen om het cao-overleg vlot te trekken. Als werkgevers nemen we daarom nu niet eenzijdig maatregelen zoals een salarisverhoging in augustus.

De umc´s hebben veel over voor een goede cao, maar de middelen zijn niet onbeperkt. Dat wordt deels veroorzaakt door de fors stijgende pensioenpremies waarvoor de umc’s geen extra compensatie van de overheid ontvangen terwijl andere sectoren die wel krijgen. Daarnaast krijgen we de komende jaren te maken met zware ombuigingen in de medisch specialistische zorg. Het budget voor de zorg zal niet meegroeien met de vergrijzing. Desondanks is er ruimte voor echte cao-verbetering en daarbinnen voor een salarisstijging die zich prima verhoudt tot wat elders in de zorg gebeurt. We gaan er alles aan doen om zo snel als mogelijk een faire cao af te sluiten waarbij we als werkgever iedereen recht in de ogen kunnen kijken. We willen met de bonden de handen ineen slaan voor al die geweldige medewerkers en voor onze patiënten.

Namens de cao-onderhandelaars van de umc's,

Wouter Bos

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019