Green Deal voor duurzame zorg

Green Deal voor duurzame zorg
Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven maken afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Gezamenlijk streven ze naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Op 10 oktober 2018 sloten ze hiertoe de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Namens de NFU ondertekende Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur van het UMC Groningen, deze overeenkomst. Ook partijen als VWS, FMS, V&VN en patiënten- en cliëntenorganisaties verbinden zich aan deze Green Deal Zorg. Alle beseffen dat verduurzaming noodzakelijk is om continuïteit van de zorg ook op lange termijn te waarborgen.
11 oktober 2018

Vier doelen
De eerste Green Deal (2015): ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ – een initiatief van Milieuplatform Zorg – heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector.  Deze nieuwe Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers.

Klimaatakkoord
De Green Deal Zorg sluit aan bij het Klimaatakkoord waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot terug te dringen. Die ambitie vraagt volgens de ondertekenaars van de Green Deal om een andere benadering van de zorgverlening, het beheer van het vastgoed en de bedrijfsvoering van de sector. Energiebesparing en inzet van duurzame energie moeten vast onderdeel gaan vormen van beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie,  zo ook de NFU namens de umc’s, levert hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 een routekaart voor een aanpak die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Klik voor meer informatie en een samenvatting van de Green Deal Zorg.

Foto is genomen door Paul Lagro/Radboudumc

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020