Capaciteitsorgaan lanceert webapplicatie voor raming van FZO-professionals

Capaciteitsorgaan lanceert webapplicatie voor raming van FZO-professionals
Op 4 april 2016 is de webapplicatie www.fzo-raming.nl live gegaan in een bijeenkomst georganiseerd door NVZ, NFU en Capaciteitsorgaan. Directeuren Margot van der Starre (NVZ) en Victor Slenter (CO) lanceerden de webapplicatie, waarmee de opleidingsbehoefte van de zorginstellingen in kaart kan worden gebracht. Het gaat hierbij om professionals die vallen onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals.
4 april 2016

Meer dan honderd betrokken zorginstellingen, die FZO-professionals opleiden, kunnen op deze manier online bevraagd worden. Met behulp van de gegevens vult het Capaciteitsorgaan een rekenmodel waarmee de toekomstige behoefte aan zorgprofessionals kan worden geraamd. Hierdoor kunnen ziekenhuizen en umc's voldoende opleiden, zodat er voldoende aanbod is op de arbeidsmarkt.

Aangezien de arbeidsmarkt van FZO-professionals een sterk regionaal karakter heeft, ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de opleidingsbehoefte bij de regio’s. Margot van der Starre: “De applicatie is een mooi instrument voor ziekenhuizen om inzicht te krijgen in de regionale opleidingsbehoefte en vormt een goede basis voor de opleidingsgesprekken.”

De contactpersonen van het FZO krijgen van het Capaciteitsorgaan een inlogcode om de applicatie te gebruiken. De NVZ en NFU hopen dat alle ziekenhuizen en umc’s weer massaal hun gegevens aanleveren net als twee jaar geleden.

Op 13 mei 2016 sluit de webapplicatie. Daaropvolgend vinden regionale overleggen plaats tussen zorginstellingen voor afstemming over het aantal op te leiden professionals. De regionale FZO-contactpersoon zal hiervoor het initiatief nemen. In najaar 2016 levert het Capaciteitsorgaan de Landelijke rapportage zorgopleidingen 2016 op.

FZO-opleidingen
Tot de FZO-opleidingen behoren de opleidingen tot Anesthesiemedewerkers, Deskundigen Infectiepreventie, Gipsverbandmeesters, Klinisch Perfusionisten, Operatieassistenten, Radiodiagnostisch laboranten, Radiotherapeutische laboranten, Dialyseverpleegkundigen, IC-kinderverpleegkundigen, IC-neonatologieverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, Kinderverpleegkundigen, Obstetrieverpleegkundigen, Oncologieverpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020