Acht universitair medische centra zetten in op inkoopsamenwerking

Acht universitair medische centra zetten in op inkoopsamenwerking
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft de ambitie om de komende drie jaar het percentage dat door de acht umc’s samen wordt ingekocht te verhogen. Momenteel kopen de umc’s 3 procent van de € 2 miljard die jaarlijks wordt ingekocht (exclusief geneesmiddelen) samen in. Doel is dat dit over drie jaar is gestegen naar 30 procent, waarmee de umc’s een significante bijdrage willen leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.
30 juni 2017

Om dit mogelijk te maken zijn de acht umc’s lid geworden van de Duitse inkooporganisatie GDEKK en zijn er diverse pilots met gezamenlijke inkoop gedraaid. Als volgende stap is een stuurgroep geformeerd met daarin leden van de Raad van Bestuur en inkoopmanagers uit de umc’s. Bovendien wordt een Programma Management Organisatie ingericht bij het NFU-bureau. Gerwin Meijer is benoemd tot programmamanager NFU-inkoopsamenwerking.

Hogere kwaliteit, lagere kosten
Afgelopen jaar zijn de eerste projecten op het vlak van gezamenlijke inkoop succesvol afgerond. In samenwerking met gebruikers en leveranciers zijn onder meer producten voor thuisbeademing en postbezorging ingekocht. Resultaten werden behaald op het vlak van (zorg) kwaliteit, standaardisatie, gedigitaliseerde managementinformatie, structurele onderlinge samenwerking, kostenreductie en het betaalbaar houden van de zorg in het algemeen.
De inkoopsamenwerking zal breed inzetten; van inkoop op het gebied van facilitaire pakketten tot ICT pakketten en medische hulpmiddelen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019