De umc’s erkennen dat voor alle generaties medewerkers de nodige uitdagingen leven. Daarom worden drie generatieregelingen uitgewerkt:

  • voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan;
  • voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk, en
  • voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Een umc kiest lokaal voor toepassing van minimaal één van deze generatieregelingen.

De regelingen worden nog uitgewerkt. Als ze klaar zijn, nemen we ze op in Bijlage Q Generatieregelingen van de cao.

Ook komt er een zware beroepenregeling (RVU) in het kader van de MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden). Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid. Medewerkers die onder de zware beroepenregeling vallen hebben de mogelijkheid om maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze regeling wordt op dit moment door de NFU en vakbonden uitgewerkt.

Het Extra Persoonlijk Budget geldt voor medewerkers geboren vóór 1958. Het ligt aan je functie en aan je geboortejaar hoe hoog het percentage is dat je maandelijks opbouwt. Je kunt het Extra Persoonlijk Budget besteden aan vrije tijd, ontwikkelingsmogelijkheden, studieverlof en extra pensioen. Neem hierover contact op met je P&O afdeling.