In de umc’s worden functies naar zwaarte gerangschikt en gewaardeerd met de functiewaarderingsmethode Fuwavaz. De onderlinge rangorde tussen functies gebruiken we om verschillen in beloning vast te stellen.

Binnen Fuwavaz worden functies ondergebracht in acht functiefamilies:

 1. Analytisch personeel;
 2. Facilitair;
 3. Klinisch (mede-)behandelen;
 4. Klinisch ondersteunen;
 5. Management;
 6. Staf, administratie en secretariaat;
 7. Verpleging en verzorging;
 8. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De salarisschalen voor functies waarop Fuwavaz van toepassing is, staan in bijlagen A en Aa van de cao.

Fuwavaz geldt niet voor:

 • artsenfuncties,
 • leerlingen en personeel in opleiding (inclusief onderzoekers in opleiding), en
 • medewerkers die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van de Wet Banenafspraak.

Als je twijfelt over de waardering van je functie, bespreek dit dan met je leidinggevende. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling P&O. De afdeling P&O kan je ook vertellen hoe en waar je bezwaar kunt maken.