De NFU zoekt een manager met kennis van het werkveld van de umc’s, die vormgeeft aan samenwerking tussen de umc’s op hun kerntaken onderzoek, onderwijs en zorg, met als hoogste doel: een betere gezondheid voor iedereen. Je bent een strategische partner en adviseert bestuurders van de umc’s.

Functie-inhoud

 • Je geeft leiding aan het nieuwe team Kerntaken umc’s en adviseert de bestuurscommissies Opleidingen & Patiëntenzorg en Onderzoek & Onderwijs.
 • Je inspireert en stimuleert het team van tien zelfstandig werkende adviseurs
 • Je volgt de voor de umc’s politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt ze naar concrete acties voor het NFU-bestuur en NFU-bureau, gericht op de randvoorwaarden voor het optimaal uitvoeren van de kerntaken.
 • Je werkt in het MT nauw samen met de directeur en de twee collega MT-leden om de organisatie aan te sturen én door te ontwikkelen naar een moderne branchevereniging waarin niet alleen de belangenbehartiging centraal staat, maar de umc’s ook volop samenwerken in grote programma’s.
 • Je speelt in op veranderende omstandigheden en draagt bij aan de NFU als lerende organisatie.
 • Je verbindt de inhoudelijke thema’s met de strategie en het jaarplan van de NFU en let op de omvang van het pakket en de voortgang van de werkzaamheden.
 • Je springt bij waar nodig en pakt zelf dossiers op.
 • Je werkt samen met diverse stakeholders, zowel binnen als buiten de umc’s. Je zorgt voor verbinding, voor praktische oplossingen voor complexe vraagstukken en creëert draagvlak.

Over de NFU
De NFU is de brancheorganisatie van de universitair medische centra (umc’s). De leden, de umc’s, werken gezamenlijk aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Ze ontwikkelen kennis over gezond leven, bieden de meest complexe zorg, doen toonaangevend onderzoek en leiden de professionals van de toekomst op. Voor een gezonde samenleving en voor toegankelijke en innovatieve gezondheidszorg.

Het NFU-bureau ondersteunt de leden bij deze activiteiten en voert regie op diverse grote programma’s en projecten op het terrein van onder meer werkgeverschap, wetenschap, opleiding, preventie, betaalbare en toegankelijke zorg. Bovendien verzorgt zij de informatievoorziening naar onder meer verschillende ministeries, koepelorganisaties en de Tweede Kamer. De NFU ontwikkelt zich steeds meer tot lerende organisatie. Zij zet in op verdere professionalisering van de medewerkers, proactieve agendering van thema’s rond de kerntaken en advisering aan het bestuur, met daarbij behorende voortvarende communicatie en public affairs.

Het managementteam bestaat uit de directeur en drie managers. Vanaf dit najaar werkt de NFU met drie beleidsteams: Kerntaken umc’s, Strategie & Public Affairs (nieuw) en Mens & Organisatie. De vacature ontstaat doordat een van de MT-leden de huidige directeur opvolgt na diens pensionering. Voor het nieuwe team Strategie & Public Affairs start per 1 januari een nieuwe manager.

Wat wij bieden

 • Een kleine organisatie met gedreven, toegewijde, collegiale professionals en een plek waar iedereen zichzelf kan zijn.
 • Samenwerking met experts vaak met bijzondere expertise uit de umc’s van Nederland.
 • Waardering voor eigen inbreng en initiatief bij het uitwerken van ideeën.
 • Volop ruimte om bij te dragen aan het succes van de umc’s op gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiden.
 • Ruimte voor groei en professionele ontwikkeling.
 • Een prettige, informele werksfeer.
 • Een aanstelling voor 36 uur per week.
 • Uitstekende primaire- (salarisschaal 14 volgens de cao umc’s) en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering).
 • Het betreft in eerste instantie een aanstelling van een jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Profiel

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Meerdere jaren werkervaring in politiek-bestuurlijk complexe organisaties, bij voorkeur in de rol van manager.
 • Een haarfijn gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het vermogen om bij te dragen aan de NFU-strategie en van daaruit te denken en handelen gericht op optimaal resultaat.
 • Kennis en ervaring binnen de zorgsector en/óf het wetenschappelijk onderzoeksbeleid weegt voor ons zwaar. Ervaring met een brancheorganisatie is een pré.
 • Een echte verbinder die net zo makkelijk de buitenwereld naar binnen haalt als binnen de organisatie mensen en thema’s verbindt.
 • Overtuigingskracht en een creatieve en strategische sparringpartner voor collega’s en bestuur.
 • Enthousiasme, inspiratie en een goede balans in het geven van richting en met tevens ruimte voor de adviseurs voor eigen initiatief.

Meer weten
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Melanie Schmidt, directeur, T 030 2739 631. Over de NFU, zie www.nfu.nl.

Solliciteren
Je sollicitatie en motivatiebrief ontvangen we graag vóór 9 december 2022 via Sylvia van Ettinger, secretaresse directie en bestuur, e-mail Ettinger@nfu.nl. De eerste gesprekken staan gepland in de week van 12 december 2022. Het inwinnen van twee referenties is onderdeel van de procedure. Mogelijk maken we gebruik van een assessment.