Het umc betaalt de vergoeding aan de coassistent die ingeschreven staat bij de verbonden universiteit voor de periode dat de coassistent coschappen loopt in dat umc en eventuele andere umc’s.

De berekening vindt op dagbasis plaats (€ 1200/261 dagen = € 4,60 per dag). De uitbetaling vindt achteraf plaats in de maand volgend op de maand waarin de coschappen zijn gelopen.

Ja, de afspraak is gemaakt dat coassistenten deze vergoeding ontvangen, naast de in het umc waarin de coassistent zijn coschappen loopt bestaande vergoedingsregelingen op ten minste het niveau van 19 september 2018.

Als de coassistent later bij een ander umc coschappen gaat lopen, blijft dit eerste umc de vergoeding van € 100 uitbetalen.

De eventuele lokale regeling wordt wel betaald door het umc waar vervolgens de coschappen worden gelopen conform de daar geldende lokale regeling.