Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Er wordt dus geen expliciet ontslag verleend. Vanaf je 60ste bestaat de mogelijkheid om met (deeltijd)pensioen te gaan. Je betaalt dit dan uit je eigen pensioenpot.

Kijk in "Mijn ABP" via www.ABP.nl hoe dit financieel voor jou uitpakt. 

Doorwerken na de AOW-leeftijd kan alleen als het umc daarmee instemt.

Je bouwt pensioen op bij het ABP. Wil je meer weten over je pensioen, dan kun je het beste terecht op “Mijn ABP” via www.ABP.nl

De AOW is de basispensioenvoorziening voor iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Werknemers van de umc’s vullen dit aan met een pensioen bij het ABP. Van het ABP-KeuzePensioen, dat geldt voor werknemers die geboren zijn vanaf 1950, kan al op 60-jarige leeftijd gebruik gemaakt worden.

Om de huidige stand van je pensioen te bekijken, kun je contact opnemen met het ABP of je kunt terecht op “Mijn ABP” via www.ABP.nl

Tijdens de eerste twee ziektejaren gaat de pensioenopbouw ongewijzigd door. Indien je volledig werkte en volledig arbeidsongeschikt bent, bouw je na ontslag premievrij nog 50% pensioen op. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is de premievrije opbouw ook gedeeltelijk. Wanneer je meer informatie wilt hebben over jouw specifieke situatie, kun je contact opnemen met het ABP.

Als je een WW-uitkering krijgt, bouw je nog maar 50% pensioen op. Je kunt vrijwillig voor eigen rekening tot maximaal 100% van wat je eerder opbouwde bijsparen voor meer pensioen.

Een medewerker die in de periode van 10 jaar voor zijn pensioengerechtigde leeftijd in het kader van vrijwillige demotie kiest om een andere en lager gesalarieerde functie te vervullen heeft recht op voortzetting van zijn pensioenopbouw over zijn oorspronkelijke, hogere, salaris.