Zorgprofessionals, instellingen en patiënten willen zorggerelateerde schade verder terugbrengen

Zorgprofessionals, instellingen en patiënten willen zorggerelateerde schade verder terugbrengen
Het programma Tijd voor Verbinding is gestart. Doel: landelijk komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg.
14 juli 2020

Het programma Tijd voor Verbinding stimuleert dat er verbindingen ontstaan tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten. Die kunnen van elkaar leren, samen innoveren en verbeteren. Opvallend is dat dit gebeurt vanuit een bottom-up aanpak. Gezamenlijk wordt getracht om zorggerelateerde schade verder terug te dringen. Er wordt gewerkt aan patiëntveiligheid met specifieke aandacht voor de thema’s:

• Antistollingszorg;
• Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken;
• Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt;
• Safety II en veiligheidsergonomie. Het veiligheidsdenken van nu wordt gecombineerd met Safety II. Via een programma belegd bij ZonMw wordt hiernaar onderzoek gedaan.

Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en namens de NFU: “Hippocrates definieerde met zijn Nil nocere (‘Gij zult niet schaden’) het belangrijkste uitgangspunt van de geneeskunde. Patiëntveiligheid is voor alle umc’s een hoeksteen. Daarom doen wij mee met Tijd voor Verbinding.”

Tijd voor Verbinding wordt in opdracht van en gesubsidieerd door het ministerie van VWS uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: NFU, NVZ, V&VN, FMS, ZKN en de Patiëntenfederatie. 
 


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020